Jak objednat zájezd

Jak  objednat  zájezd:

1. osobně na adrese: CK Erbia, Františkánská 7, 602 00 Brno

2. telefonicky na číslech : 542 214 347, 542 214 140, 737 157 995

3. písemně – dopisem na adresu či faxem na číslo 542 214 347

4. e-mailem: erbia@ckerbia.cz nebo vyplněním Cestovní smlouvy na našich www

5. u smluvních partnerských CK a agentur, viz. Prodejci na našich www