Cestovní pojištění

Cestovní agentura Erbia nabízí následující cestovní pojištění:

Pojisteni lecebnych vyloh a na storno 2021

PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID-19

Rozsah připojištění pro případ COVID-19  či jiné pandemie pro cestovní kanceláře od UNIQA pojišťovna.

Rozsah připojištění je platný pouze pro pojištěné osoby, které mají sjednaný tarif „P“ v potvrzení!
Pojistitel uhradí nad rámec VPP následující náklady v souvislosti s pandemií / epidemií:

1) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:

– v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí

– preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

2) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

– karanténa v souvislosti s nákazou klienta

– preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem

Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
– rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

4) Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pojistník je povinen použít sazby připojištění COVID-19 pouze k tarifům K5S, K5S+, K6S, K6S+, K5SA a K5SA+.

Limity pojistného plnění připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie pro cestovní kanceláře

 

 Zóna / Tarif                                                                        P
Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu
Evropa 10 000 10 000
Svět 10 000 20 000